Komentar poslanice: Djela koja izvode iz Islama

 • Komentar poslanice: Djela koja izvode iz Islama

  Znaj, brate muslimanu, da je Allah Uzvišeni stavio u obavezu svim robovima svojim da prihvate Islam i da se drže onog što im vjera nalaže i da se čuvaju onog što se vjeri suprostavlja. Poslao je svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi druge pozivao u to, te nas je On obavjestio da onaj ko ga bude slijedio, da je upućen, a onaj ko se okrene, putem zablude je krenuo. Allah, dželle šanuhu je u mnogo ajeta upozorio na uzroke otpadništva od vjere, kao i na širk i kufr, a učenjaci su Allah im se smilovao pojasnili u poglavljima koja govore o murtedima; da musliman može 'otpasti' od vjere islama na razne načine koja mu ohalaljuju krv i imetak, oblici u kojima biva van Islama. Uvaženi šejh El-Fevzan, Allah ga sačuvao, je pojasnio i komentarisao ovu kratku poslanicu od šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba, rahimehullah, u kojoj je pomenuo neke oblike, načine i stvari koji izvode insana iz dini Islama.

  Translators: Amir Smajić

  Source: http://www.islamhouse.com/p/341116

  Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • Prevod Kur'ana na bosanski jezik

  Prevod Časnog Kur'ana na bosanski jezik. Primjerak se nalazi u raznim formama. Jedna od njih je Kur'an u cjelosti skeniran dok je druga prevod u .pdf formatu.

  Translators: Besim Korkut

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/51248

  Download:

 • Komentar Knjige robovanja

  Vrijednost robovanja Allahu subhabehu se odražava u tome da je ono cilj zbog kojeg je Allah Uzvišeni stvorio stvorenja, a sa njegovim ispunjavanjem upotpunjava se rob.

  Reveiwers: Grupa daija

  Translators: Emir Demir

  Source: http://www.islamhouse.com/p/77423

  Download:

 • Duodecimalne šije i njihov općeniti tekfir muslimana

  Od najljepših knjiga putem kojih možete upoznati šiizam i saznati odgovore na njihove zablude naučnim putem, i to iz njihovih knijga.

  Source: http://www.islamhouse.com/p/339936

  Download:

 • Buharijina zbirka hadisa - sažetak

  Skraćena verzija Sahih Buharije. Pripremio sažetak Abdullatif Ez Zebidi.

  Reveiwers: Grupa daija

  Source: http://www.islamhouse.com/p/77947

  Download:

 • Sahih Buharije - potpuno izdanje

  Najvjerodostojnija knjiga poslije Časnog Kur'ana jeste upravo ova ovdje Sahih Buharije. Pisac je u njoj izabrao i izveo najvjerodostojnije hadise jer je prilikom prihvatanja istih i ocjenjivanja prenosilaca imao posebne i stroge uslove koje nije imao niti jedan drugi imam, a što je sve na kraju kao rezultat došao Sahih. Ova knjiga ne sadrži u sebi samo hadis, nego i fikh, tefsir kao i druge islamske nauke. Rečeno je da onaj ko želi da upozna fikh Imama Buharije neka pročita njegov Sahih.

  Translators: Grupa daija

  Publisher: Pomoćni ured za dawu - Rabwah

  Source: http://www.islamhouse.com/p/48177

  Download:

Select language